دفتر امام جمعه رباط کریم

ادامه شروط تقلید

۱۳۹۵/۶/۱۷

س 13: اين که گفته مى‏شود بايد از مجتهدى تقليد نمود که عادل باشد، مقصود از عادل چه کسى است؟

ج: عادل کسى است که پرهيزگارى او به حدى رسيده باشد که از روى عمد مرتکب گناه نشود....

ادامه

شروط تقليد

۱۳۹۵/۶/۱۵

س 9: آيا تقليد از مجتهدى که متصدى مقام مرجعيت نبوده و رساله عمليه هم ندارد، جايز است؟...

ادامه

ادامه راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

۱۳۹۵/۶/۱۴

نزد فقها معروف است که تشخيص موضوعات احکام به عهده خود مکلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حکم است، ولى در عين حال مجتهدين در بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات احکام نيز اظهار نظر مى‏کنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟...

ادامه

راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

۱۳۹۵/۶/۲

راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد
س 1: آيا تقليد، صرفاً يک مسأله عقلى است يا ادلّه شرعى نيز دارد؟

ج: تقليد، ادلّه شرعى دارد و عقل نيز حکم مى‏کند که شخص ناآگاه به احکام دين بايد به مجتهد جامع‌الشرايط مراجعه کند....

ادامه

اجوبة الاستفتائات

۱۳۹۴/۹/۳۰

راه هاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد...

ادامه

انتخاب مرجع تقليد با معرفى يک نفر عادل ازدیدگاه آیت الله خامنه ای

۱۳۹۳/۱۱/۲۷

س: بنده سال‌ها پيش از طريق سؤال از يک فرد عادل مرجع تقليدى را انتخاب كردم ولى با توجه به اينکه بايد از دو نفر مجتهدشناس مى‌پرسيدم، وظيفه‌ام در اين وضعيت چيست و حكم اعمال انجام گرفته چيست؟
ج) اگر از مجتهدى تقليد کرده‌ايد که دو نفر مجتهدشناس نيز همان را معرفى مى‌کنند و يا فتواى او موافق با فتواى مجتهدى است که دو نفر مجتهدشناس معرفى کرده‌اند، صحيح است و اگر فتواى او مخالف فتواى مجتهدى است که وظيفه فعلى شما تقليد از اوست، بايد قضا شود.

ادامه

راههاى شناخت اعلم ازدیدگاه آیت الله خامنه ای

۱۳۹۳/۱۱/۲۷

س: دو نفر بالغ عادل براى من از شخصى که به او اطمينان دارم و آن شخص هم در اين موارد تحقيق کرده است نقل کرده‌اند که فلان شخص اعلم است و مى‌توانى از او تقليد کنى آيا اينگونه تقليد کردن صحيح است؟
ج) اگر عادل و خبره باشند، اشکال ندارد.

ادامه

واجبات کدامند؟

۱۳۹۳/۹/۱۴

پاسخ
کاربر گرامی! واجبات را می توان بر سه دسته تقسیم کرد:
1. واجبات اعتقادی: یعنی هر مسلمان واجب است با الزام عقلی به «اصول دین» معترف و معتقد باشد، که در غیر این صورت از دین خارج است.

2. واجبات شرعی: یعنی هر مسلمان پس از قبول اصول دین باید به قوانین و «فروع دین» پایبند بوده و به دستورات آن عمل نماید.

3. واجبات عرفی و اخلاقی: یعنی هر مسلمان لازم است به نکات عرفی و اخلاقی که در دین اسلام به آنها سفارش شده توجه داشته باشد و آنها را رعایت کند. در این باب می توان امانت داری را مثال زد، به این ترتیب که فرد لازم نیست به دنبال گرفتن امانت باشد ولی در صورتی که شخصی امانتی را نزد او گذاشت بای

ادامه